Light in Sight

– en värld i fokus

För ett barn som lever i fattigdom på Filippinerna är gåvan att se världen i fokus ett ouppnåeligt privilegium. Korrigerande glasögon och professionell hjälp är många gånger utom räckhåll. Även en mindre syndefekt kan påverka barnets möjlighet att se klart, att lära samt att fungera i samhället.

En del av dessa barn får nu hjälp genom projektet Light in Sight som bedrivs av Children’s Mission i Filippinerna. På stationära och mobila kliniker genomförs enkla synundersökningar. Glasögon ges till barn med behov av korrektionsglas. Även enklare ögonsjukdomar behandlas.

Filippinerna

Vill du vara med och hjälpa barnen på Filippinerna?

Du kan bidra med följande:
– Glasögonbågar, nya och utrangerade
– Synundersökningsutrustning
– Ekonomiskt bidrag

För mer information kontakta:

Sören Colvingby, leg. optiker
Telefon: 046-590 00 07
Mobiltelefon: 0704-61 05 17
E-post: soren.colvingby@bjarredoptik.se

Eva-Mari Blomqvist, missionsledare
Children’s Mission Hills of Grace Foundation
Telefon: +63 917 815 68 96
E-post: evamari.blomqvist@childrensmission.ph
Webbplats: www.cmp.ph

Light in Sight är ett projekt inom Barnmissionen.

www.barnmissionen.se