Synologen

Bjärred Optik är en del av Synologen, som är ett samarbetsorgan för drygt 120 fristående optiker i hela landet.

Läs mer om Synologen på http://www.synologen.se/

Synologen