Synundersökning

Våra synundersökningar görs noggrant av legitimerad optiker som rekommenderar de mest lämpliga glasen eller linserna i samråd med dig. Vi utför även mätning av ögats inre tryck.

För att du ska känna dig trygg bör du kontrollera din synhälsa minst vartannat år.

Kontakta oss så bokar vi tid för en undersökning.

undersokning